logo
קשרי משקיעים
מספרים, דוחות וחברי ההנהלה

דוח כספי אחרון

להלן הדוח הכספי האחרון של החברה בשפה העברית בפורמט PDF:

שיתוף בעלי המניות בהצלחת החברה

להלן חלוקת הדיבידנדים אותם חילקה קבוצת סקופ מתכות – החישוב הנו לפי דיבידנד למניה

נתוני בורסה

לצפיה במידע על סקופ כפי שמופיע באתר הבורסה לניירות ערך

הנהלת החברה - הצוות שמוביל את סקופ להצלחה

קישורים בנושא:

דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה - 29.06.23
"לאומי פרטנרס מעניקים אפסייד של 19%" - Bizportal
אחרי הדוחות: לאומי פרטנרס מעלים את מחיר היעד של סקופ בכ-18% - Sponser
לאומי פרטנרס מתחיל לסקר את מניית סקופ מתכות בהמלצת "תשואת יתר" - Funder
בודק...