חפש בקטלוג

הרחבת הפעילות באירופה ובארה

The Marker - יובל מעוז - 14.08.2008

 

הרחבת פעילותה של חברת סקופ מתכות - הנמצאת בשליטת שמואל שילה (35.7%) וקרן פימי (29.9%) - לאירופה ולארה"ב הובילה את החברה להציג עלייה בהכנסות בשיעור של 18.3% - אשר תרמה גם לגידול ברווח הנקי. החברה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 21.4 מיליון שקל לעומת 15.2 מילון שקל ברבעון המקביל.

הכנסות החברה עלו ב-18.3% ברבעון השני של השנה, ל-367.7 מיליון שקל. החברה הרחיבה את פעילותה העסקית בחו"ל באמצעות חברות בנות בארה"ב, ברומניה, בצ'כיה ובפולין, אשר תרמו לצמיחה בהכנסות.

מכירות החברה והחברות הבנות לחו"ל הסתכמו במחצית הראשונה של השנה ב-249 מיליון שקל, כ-35% מסך המכירות בחציון, לעומת 209 מיליון שקל בתקופה המקבילה. יעד החברה הוא להגדיל בשנים הקרובות את המכירות בחו"ל ל-50% מסך מכירותיה.

הרווח הגולמי של סקופ עלה ב-7.8% ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-100 מיליון שקל. החברה מסבירה כי השיפור ברווח הגולמי נבע מעליית מחירי הפלדה שימור רמות הרווחיות למרות שחיקת שער הדולר.

הרווח התפעולי ירד ב-8.3%, ל-44.5 מיליון שקל, בעקבות עלייה בגובה 24.6% בהוצאות השיווק והמכירה לעומת הרבעון המקביל, ל-41.2 מיליון שקל - ובשל עלייה של 3.4 מיליון שקל בהוצאות הנהלה וכלליות לעומת הרבעון המקביל. החברה רשמה קיטון בהוצאות המימון, ל-16.5 מיליון שקל, לעומת 23.8 מיליון שקל ברבעון המקביל.