חפש בקטלוג

מחשבון סקופ

לתשומת ליבך, השימוש במחשבון סקופ הוא לנוחיותך.

המחשבון מאפשר להעריך את משקלם התיאורטי של מוצרים חצי מוגמרים ממתכות ופלסטיקה הנדסית עפ"י סוג החומר, תצורה ומשקל סגולי.

המידע המסופק ע"י המחשבון הינו לצורך הערכה בלבד.

לתשומת ליבך, ייתכנו הפרשים משמעותיים בין המשקל התיאורטי למשקל המעשי, בהתאם לחומר, יצרן וטולרנסים.

כל חישוב צריך להיבדק ע"י גורם מקצועי מוסמך.