חפש בקטלוג

דיבידנדים

דיבידנד למניה
 

2021 4.01 ש"ח
2020 6.00 ש"ח
2019 8.00 ש"ח
2018 8.03 ש"ח
2017 7.00 ש"ח
2016 6.00 ש"ח
2015 8.02 ש"ח
2014 7.00 ש"ח
2013 4.34 ש"ח
2012 3.00 ש"ח
2011 2.00 ש"ח
2010 5.53 ש"ח
2008 0.92 ש"ח
2007 2.29 ש"ח
2005 2.39 ש"ח
2003 1.93 ש"ח
2002 2.48 ש"ח
2000 1.81 ש"ח