חפש בקטלוג

הנפקות

הנפקת אג"ח למוסדיים - 150 מיליון ש"ח 03/2007
הנפקה פרטית פימי - 157 מיליון ש"ח 04/2006
הנפקה פרטית מגדל - 30 מיליון ש"ח 03/2006
הנפקה אג"ח כלל - 50 מיליון ש"ח 09/2005
הנפקה פרטית למוסדיים - 38.2 מיליון ש"ח 04/2005
הנפקת אג"ח הראל - 20 מיליון ש"ח 01/2005
הנפקת אג"ח מגדל - 60 מיליון ש"ח 01/2005
הנפקה פרטית אג"ח - 50 מיליון ש"ח 02/2004
חלוקת מניות רדומות - 18.7 מיליון ש"ח 2004
הנפקה פרטית אג"ח - 80 מיליון ש"ח 01/2002
הנפקה פרטית אורדן 12/2000
הנפקת אג"ח 09/1997
הנפקה ראשונה 02/1992