חפש בקטלוג

סקופ מכה בברזל החם

גלובס - אבי שאולי - 14.08.2008

המכירות של סקופ מתכות, הנמצאת בשליטת משפחת שילה וקרן פימי, צמחו ברבעון השני ב-18% לעומת הרבעון המקביל ל-367.7 מיליון שקל.

הרווח הגולמי צמח ב-7.8% ל-100 מיליון שקל על רקע עלייה במחירי המוצרים, אך הרווח התפעולי ירד ב-8.3% ל-44.5 מיליון שקל, על רקע גידול בהוצאות התפעול. הרווח הנקי גדל ב-41% ל-21.4 מיליון שקל.

"אנו מסכמים רבעון שיא במכירות עם שיפור מהותי בכל הפרמטרים לעומת הרבעון הראשון של השנה. אנו רואים את פירות ההצלחה גם במהלכים שאנו נוקטים לשיפור רמות הרווחיות, חרף ההשפעה השלילית של התיסוף החד בשקל", אמר שמואל שילה, יו"ר ומנכ"ל החברה. סקופ עוסקת בענפי המתכות והפלסטיקה לתעשייה.