חפש בקטלוג

המלצות בתי השקעות

ידיעות אחרונות - 08.10.2005

בתי השקעות ממליצים היכן להשקיע תוך שמירה על אופטימיות זהירה.

השנה העברית מתחילה ברמות שיא בבורסה לניירות ערך בתל אביב. אנליסטים מתקשים לחזות מה צופן העתיד בכל הנוגע להתפתחויות השוק, אולם הם יכולים לומר בבטחה כי בשנתיים האחרונות חלו התפתחויות חיוביות בשוק הישראלי. זאת, לצד תוצאות מדיניותה הכלכלית של הממשלה, ישפיעו מאוד על כלכלת ישראל.

המגמה החיובית אשר אפיינה את השנתיים האחרונות צפויה להימשך גם בשנה הבאה. שיעור האבטלה יורד בהדרגה והגירעון הממשלתי יישאר יציב. שוק המניות צפוי להמשיך להראות תשואות חיוביות, עם זאת, בשל מחירים גבוהים, יש לבחון בקפידה את תיקי ההשקעות. התשואה המוערכת מהשוק היא כ- 15%-10% לפי אנליסטים מכלל פיננסים -בטוחה.

בשנה החולפת היה זה מדד תל אביב 100 ש"כיכב" בבורסה, וזאת הודות למשקיעים הזרים שהשקיעו כסף רב. אולם מהסתכלות ארוכת טווח עולה, כי דווקא המניות הקטנות יותר, מניות היתר (יתר 30), הניבו תשואות גבוהות יותר למשקיעים.

מקרב מניות היתר אנליסטים ממליצים על שלוש חברות:
סקופ סחר מתכות ושירותים טכניים בע"מ
גולן מוצרי פלסטיק בע"מ
אלספק בע"מ פתרונות איכות חשמל

בתי ההשקעות אשר השתתפו בסקר הם: כלל פיננסים-בטוחה, דש-איפקס, פסגות-אופק, אילנות - דיסקונט, IBI, HSBC, CIBC, בנק איגוד.