חפש בקטלוג

מחסנים מקורים

בנוסף למחסנים האוטומטיים, יש בסקופ 28,600 מ"ר של מחסנים מקורים לחומרים תעופתיים, גלילים ופלסטיקה.
 

מחסן מקורה לחומרים תעופתיים מחסן מקורה לגלילים
מחסן מקורה לצנרת מחסן מקורה לצנרת פלסטיק