חפש בקטלוג

סקופ נכנסת לשוק האמריקאי

מעריב - סופי שולמן - 16.12.2005

סקופ נכנסת לשוק האמריקאי עם רכישת חברת מתכות והמלאי שלה תמורת 12 מיליון דולר.

סקופ, חברת סחר מתכות אשר פעלה עד כה בישראל בעיקר, עושה את צעדים הראשונים בחדירה לשוק האמריקאי עם רכישת חברת אמריקאית לסחר במתכות. סקופ תשלם 3 מיליון דולר עבור פעילויותיה העסקיות של החברה ו- 9-7 מיליון דולר נוספים על המלאי הקיים. לחברה האמריקאית שלושה מרכזי הפצה בארצות הברית. בכוונת סקופ לשכור אותם לשנתיים נוספות. העסקה תושלם עד סוף ינואר 2006.

זוהי הרכישה הזרה השנייה שעשתה סקופ בשנה האחרונה, כחלק מהרחבת פעילותה בחו"ל. במרץ האחרון רכשה סקופ את החברה הצ'כית Primapol תמורת 895,000 אירו. חברת Primapol סוחרת בפלב"מ ומחזורה השנתי מסתכם ב-3.8 מיליון אירו. עם הרכישה שונה שמה של החברה ל- Primapol-Metal-Spot.

לפי הדוח הכספי האחרון שפרסמה סקופ, בתשעת החודשים הראשונים של 2005 הסתכמו מכירות הייצוא ב- 15.5% מפעילות החברה. סך כל מכירות החברה הסתכמו ב- 446.3 מיליון ש"ח באותה תקופה, עלייה של 24% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.