logo
ספריית BIM
הורדת קבצי REVIT

קבצי REVIT להורדה למתכננים באמצעות Autodesk

צורך שעלה בעבודה מול משרדי תכנון ודרישת גופים ממשלתיים, וביניהם משרד הביטחון, לעבודה בשיטת BIM  (מידול תלת-ממד) הביא לפעילות בקבוצת סקופ בעקבותיה נבנו הכלים הבאים:

 • ספריית BIM –  קבצים המתאימים לעבודה עם תוכנת Autodesk Revit לתכנון.
  יותר מ-200 פריטים, מ-25 משפחות מוצרים שונות, ניתנים מעתה לטעינה בקלות כקובץ RFA לפרויקט, כולל מק"ט סקופ בכל פריט. הקבצים כוללים מוצרים כגון מגופים, ברזים, מחברי התפשטות, מתזים  ועוד.
  לנוחיות המתכננים, כל הנתונים ניתנים לייצוא אוטומטי לכתבי הכמויות של הפרויקט.
  התכנון בסביבת BIM יכול להקל גם על התחזוקה של המבנים שיתוכננו ומאפשר לזהות בקלות את המוצרים ולהזמין ציוד מסקופ.
 • קבצי REVIT למשאבות תוצרת המניע משאבות
  בטעינה פשוטה כקובץ RFA לפרוייקט בתוכנת Autodesk יכול המתכנן להוסיף את דגמי המשאבות תוצרת המניע משאבות, כאשר לכל דגם מעל 100 וריאציות שונות ונותר רק לבחור את הדגם הרלוונטי.
  מתכננים בסביבת MEP נהנים גם מחיבור אוטומטי של הצנרת והאוגנים למשאבה על פי התקן על פיו הוכנו המודלים לחברה.
 • קבצי REVIT ו-CAD למשאבות כיבוי אש בתקן אמריקאי UL/FM
  לנוחות המתכנן קיימים קבצי RFA לתוכנת Autodesk Revit וכן קבצי CAD למתכננים בתוכנות אחרות.
 • חדש!! קבצי Revit ו- CAD עבור שבכות ומדרכים המשווקים על ידי סקופ:
  שבכות פיברגלס, שבכות פלדה, פלדה מגולוונת, משטחי דריכה, כיסויי תעלה ועוד.

קבצי BIM עם כל המודלים למוצרי סקופ

להורדה

קבצי BIM של משאבות תוצרת המניע משאבות

להורדה

קבצי BIM + CAD למשאבות כיבוי אש בתקן UL/FM

להורדה

קבצי BIM לשבכות ומשטחי דריכה

להורדה

קבצי CAD (swg) לשבכות ומשטחי דריכה

להורדה

קבצי BIM לעוגנים מכאניים (עוגן חץ ובורג חורץ לבטון) RawlPlug

להורדה

קבצי BIM של צנרת PP-R תוצרת Wefatherm

להורדה

קבצי BIM למשאבות WILO גרמניה

להורדה
בודק...