logo
פלסטיקה הנדסית לעיבוד שבבי

את ההרצאה הזאת אל תפספסו

 

✔ היצע חומרים חצי מוגמרים מפלסטיקה הנדסית המיועדים לעיבוד שבבי ומשווקים על ידי סקופ מתכות

 

✔ תכונות, מאפיינים, סוגי אפליקציות ומה שביניהם

 

✔ דגשים שונים לפי דרישה לטובת הסקטורים הבאים:

 

פלסטיקה מאושרת מגע מזון; פלסטיקה "רפואית" ביו-קומפטבילית לתחום המדיקל; פלסטיקה לתחום הסמי-קונדקטורס – פולימרים אנטי-סטטיים ומוליכים למחצה; ופלסטיקה הנדסית לטמפרטורות גבוהות לתחום הביטחוני והתעופתי.

 

 

בודק...