logo
יריעות HDPE לאיטום
לאיטום מאגרים, כבישים ועוד

יריעות איטום ברמה בינלאומית

יריעות האיטום של חברת Agru משמשות להגנה ואיטום הקרקע משמנים, כימיקלים ונוזלים העלולים לחלחל למאגרי מים תת קרקעיים, ולהגנת בטון בתחנות דלק, כבישים, מסילות רכבת, גשרים, מפעלי זיקוק, מאגרי מים, שדות תעופה, מנהרות ומטמנות.

המוצר אינו מכיל מרככים רעילים, בעל התנגדות גבוהה לחדירות, עמידות גבוהה לכימיקלים, עמיד בפני חדירת שורשים, עמיד נגד מיקרואורגניזם, עמידות מצוינת בתנאי מזג אוויר וקרינה, עמיד בפני מכרסמים, בעל גמישות גבוהה, קיים מוצר בעל תקן מזון.
מאושר נתיבי ישראל והמשרד לאיכות הסביבה
יריעות HDPE תוצרת AGRU אוסטריה ומשווקות ע"י קבוצת סקופ מתכות

 

 

בחברת Agru מייצרים בשיטת ה-Calandering בלבד בשל יתרונות הבאים:

לוח הומוגני
מאמצים פנימיים נמוכים בגלל שיטת הקירור
התכווצות נמוכה
מישוריות גבוהה – ריתוך טוב יותר
קצוות ישרים
טולרנסים נמוכים ועקביים
לא קיימת מתיחה של היריעה בעת הייצור

תקנים, בקרת איכות והסמכות:

ISO 9001
GRI GM 13
בקרת איכות בעת הייצור
בדיקות מעבדתיות
פיקוח ובדיקות ע"י מכונים ומעבדות חיצוניות  MPA, SKZ, ÖFI

Austria – ÖNORM
Germany- BAM/DIBt/NRW
Netherlands – KIWA
France – ASQUAL
Italy – ASSOGOMMA
a.s.o

בודק...