logo
משאבות למערכת מיזוג אוויר

שם הפרויקט : מגדל השחר גבעתיים-55 קומות

שם הלקוח : אלקטרה

שנת התקנה : 2016

יועץ: דורון שחר

סוג משאבות : אופקיות על בסיס עם מקשר

שם היצרן : המניע משאבות , ישראל

תאור הפרויקט : 24 משאבות כולל משאבות עם לחץ כניסה 12 אטמוספרות לפי החלוקה הבאה:

 • 3 משאבות מדגם TSR 20026 עם מנוע 40 כ"ס – לחץ כניסה גבוה 15 בר
 • 6 משאבות מדגם TSR 10026 עם מנוע 20 כ"ס – לחץ כניסה גבוה 15 בר
 • 3 משאבות מדגם TSR 12532 עם מנוע 50 כ"ס – לחץ כניסה גבוה 15 בר
 • 3 משאבות מדגם TSR 12526 עם מנוע 30 כ"ס.
 • 3 משאבות מדגם TSR 125-315 עם מנוע 50 כ"ס.
 • 3 משאבות מדגם TSR 25032 עם מנוע 100 כ"ס.
 • 3 משאבות מדגם TSR 10032 עם מנוע 25 כ"ס.

שם הפרויקט : מוטורולה אירפורט סיטי

שם הלקוח : דלקיה

שנת התקנה : 2009

סוג משאבות : אופקיות על בסיס עם מקשר

שם היצרן : המניע משאבות , ישראל

תאור הפרויקט : 24 משאבות אופקיות על בסיס לפי החלוקה הבאה:

 • 8 משאבות מדגם TSR 25032 עם מנוע 125 כ"ס
 • 4 משאבות מדגם TSR 25032 עם מנוע 100 כ"ס
 • 4 משאבות מדגם TSR 20032 עם מנוע 100 כ"ס
 • 4 משאבות מדגם TSR 15032 עם מנוע 50 כ"ס
 • 4 משאבות מדגם TSR 15032 עם מנוע 60 כ"ס

שם הפרויקט : שער העיר רמת גן-65 קומות

שם הלקוח : אלקטרה

שנת התקנה : 2000

יועץ: דורון שחר

סוג משאבות : מונובלוק אנכי

שם היצרן : המניע משאבות , ישראל

תאור הפרויקט : 29 משאבות אנכיות, חלקן מותאמות ללחץ כניסה 12 אטמוספרות לפי החלוקה הבאה:

 • 6 משאבות מדגם TSRV 125335 עם מנוע 50 כ"ס.
 • 2 משאבות מדגם TSRV 80315 עם מנוע 20 כ"ס.
 • 8 משאבות מדגם TSRV 125335 עם מנוע 60 כ"ס.
 • 2 משאבות מדגם ZRV 200-40 עם מנוע 60 כ"ס.
 • 2 משאבות מדגם 806 עם מנוע 60 כ"ס.
 • 2 משאבות מדגם TSRV 25032 עם מנוע 100 כ"ס.
 • 3 משאבות מדגם TSR 125335 עם מנוע 40 כ"ס
בודק...