logo
משאבות טבולות לביוב גולמי
תוצרת המניע משאבות

שם הפרויקט : אסותא רמת החייל

שם הלקוח : דלקיה אנרגיה

יועץ: ברוך הנדלר

שנת התקנה : 2006

סוג משאבות : טבולות

שם היצרן : המניע משאבות, ישראל

תאור הפרויקט :

14 משאבות טבולות לביוב גולמי, דגם TMH 4075 עם מאיץ פתוח VORTEX ומעבר חופשי למוצקים של 100 מ"מ.

בודק...