logo
הצהרת פרטיות

הפרטיות שלך כמו גם ההגנה על כל המידע האישי שלך חשובים לנו מאוד. אנו מתחייבים לשמור עליהם על ידי הפעלת זהירות סבירה ושימוש באמצעים זמינים באופן סביר.

 

מידע אישי

קבוצת סקופ מתכות עשויה לאסוף נתונים אישיים מסוימים, כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני, ארץ מגורים וכל מידע אחר שתבחר לחלוק במהלך השימוש באתר זה.

 

אינך מחויב למסור מידע אישי כלשהו, ​​אם כי הוא עשוי להידרש בקשר לשירותים ו/או שימוש בתכונות של אתר זה, כגון ביצוע רכישות וקבלת מידע מעודכן לגבי מוצרי קבוצת סקופ מתכות

 

יסודות משפטיים ומטרות לעיבוד נתונים אישיים

אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלך בהתבסס, בין היתר, על (i) ביצוע חוזה; (ii) אינטרס לגיטימי; (iii) עמידה בהתחייבות משפטית או (iv) הסכמתך. אם הנתונים האישיים שלך מעובדים על סמך הסכמה בלבד, תהיה לך בכל עת את הזכות לבטל את הסכמתך.

 

אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלך למטרות הבאות:

  • אנו עשויים להשתמש במידע למטרות סטטיסטיות ושיווקיות, על מנת לנתח ולעבד את העדפותיך וצרכיך המשתנים וכדי ליצור איתך קשר במטרה לספק לך פרטים ותכונות הקשורות למוצרינו, לשירותינו ו/או לתכנים. של האתר שלנו.
  • אנו עשויים להשתמש במידע נוסף כאשר הדבר נדרש על פי החוק החל או במהלך כל הליכים משפטיים.
  • האתר שלנו עשוי לאסוף מידע שימוש מסוים, כגון מספרים ותדירות המבקרים באתר שלנו. מידע זה עשוי לשמש אותנו אך ורק במצטבר על מנת לאפשר לנו לשפר את הגישה, הזמינות, התכונות והתכנים השונים של האתר שלנו, ועל מנת להבטיח כי הוא עשוי לפנות, ולשמש על ידי משתמשים רבים ככל אפשרי.

אנו עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות מסוימות, כגון עוגיות, המעבדות נתונים סטטיסטיים ומספקות פרטים לגבי מספר המבקרים באתר שלנו, האמצעים שבהם מתבצעת הגישה לאתר וזמני הביקור באתר שלנו. איננו משתמשים בטכנולוגיות כאלה כדי לאסוף מידע אישי מזהה, וגם איננו משתמשים בנתונים המתקבלים באמצעות אותו מידע אישי אחר לכל מטרה אחרת.

 

תקופת שמירה

אנו שומרים את המידע האישי שאתה מספק בזמן שחשבונך פעיל, או לפי הצורך כדי לספק לך שירותים ביחס לרכישות שבוצעו דרך אתר זה, אלא אם אנו נדרשים על פי חוק לשמור את הנתונים האישיים שלך זמן רב יותר.

 

המשך השימוש שלך באתר זה, או בכל חלק ממנו, מהווה את ההכרה שלך בכך שקראת את הצהרת הפרטיות שלנו ותומכת בה.

 

הזכויות שלך

בקשר לנתונים האישיים שלך שאנו עשויים לעבד, לך, כנושא מידע, יש את הזכויות הבאות:

  1. זכות לבקש את הנתונים האישיים הנוגעים לך;
  2. הזכות לבקש תיקון או תיקון של הנתונים האישיים שלך;
  3. זכות לבקש מחיקה של הנתונים האישיים הנוגעים לך;
  4. הזכות לבטל את הסכמתך.

את הזכויות האמורות לעיל ניתן לממש באמצעות הגשת בקשה לכתובת: [email protected]. אנו נספק לך בזמן סביר מענה הולם לבקשתך.

 

כל מידע המתקבל על ידינו בקשר לעסקה או הסכם איתך, שקיבלנו ממך דרך האינטרנט, נחשב בדרך כלל כמידע סודי, אלא אם המידע כבר זמין לציבור או אינו בעל אופי סודי.

 

איננו חושפים כל מידע שאנו מקבלים ממך לצד שלישי אחר ללא הסכמתך מראש, וכן איננו מוכרים או משכירים כל מידע שהתקבל ממך.

 

איש קשר

אם יש לך שאלות או הערות לגבי הצהרת פרטיות זו ו/או עיבוד נתונים אישיים, אנא צור איתנו קשר באמצעות: [email protected]

בודק...